News

Career

Home / News / Career

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน จำนวน 1 ตำแหน่ง

การรับสมัคร

วงเล็บมุมซอง "สมัครงาน" พร้อมแนบ Resume หรือประวัติการทำงาน มาเพื่อประกอบการพิจารณา

ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณชัยวัฒน์ โทร 02 027 8844 ต่อ 9310  E-mail : chaiwat@ha.or.th

แบบฟอร์มใบสมัคร คลิกที่นี่  ( การคีย์ข้อมูลแสดงให้เห็นถึงการเลือกใช้ที่ถูกต้อง ) 

หมายเหตุ ปฏฺิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. หยุดเสาร์-อาทิตย์ (ไม่มีสอบภาค ก)