การประเมินเฉพาะโรคหรือระบบ (Disease Specific Certification - DSC)


การประเมินเฉพาะโรคหรือระบบ (Disease Specific Certification - DSC)


เกณฑ์ประเมินและรับรองศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐาน

12/05/2559:15:24:56

เอกสารแนบ :


PDSC Standard

12/05/2559:15:25:33

เอกสารแนบ :


ทั้งหมด: 2 รายการ

กระดานสนทนา Q&A

ข้อมูลหมวดห้องสนทนา

;