ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศผลการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศห้องเครือข่าย จำนวน 2 เครื่อง

15/08/2561:10:52:21

เอกสารแนบ :


ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาส 3)

15/08/2561:03:55:20

เอกสารแนบ :


ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

15/08/2561:03:54:50

เอกสารแนบ :


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561

24/07/2561:16:51:56

เอกสารแนบ :


ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

24/07/2561:06:40:57

เอกสารแนบ :


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

16/05/2561:01:56:01

เอกสารแนบ :


ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

09/05/2561:13:09:17

เอกสารแนบ :


รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560

09/05/2561:13:06:08

เอกสารแนบ :


ประกาศ ประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสารส่วนกลาง

24/04/2561:15:05:29

เอกสารแนบ :


ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาส 2)

18/04/2561:14:14:02

เอกสารแนบ :


ทั้งหมด: 29 รายการ

;