ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

28/10/2563:08:40:43

เอกสารแนบ :


รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ครุภัณฑ์) ไตรมาส 4

12/10/2563:08:51:36

เอกสารแนบ :


รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2563

01/10/2563:14:21:50

เอกสารแนบ :


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

01/10/2563:09:32:29

เอกสารแนบ :


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2563

01/09/2563:09:30:36

เอกสารแนบ :


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ก.ค.63

04/08/2563:10:04:11

เอกสารแนบ :


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (ไตรมาส 3)

09/07/2563:15:16:28

เอกสารแนบ :


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2563

08/07/2563:08:44:17

เอกสารแนบ :


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ความปลอดภัยของผู้ป่วยฯ

01/07/2563:13:31:05

เอกสารแนบ :


รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563

01/06/2563:08:53:55

เอกสารแนบ :


ทั้งหมด: 93 รายการ

;