ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562

16/10/2562:16:35:34

เอกสารแนบ :


ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการพัฒนากลไกเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยฯ

01/10/2562:17:02:07

เอกสารแนบ :


ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการบริหารจัดการโครงการพัฒนากลไกเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยฯ

01/10/2562:17:01:35

เอกสารแนบ :


ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้ออุปกรร์การรักษาความปลอดภัย (Firewall) ประจำปีงบประมาณ 2563

20/09/2562:14:42:22

เอกสารแนบ :


ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่าใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วง THIP ประจำปีงบประมาณ 2563

20/09/2562:14:41:21

เอกสารแนบ :


ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำปีงบประมาณ 2563

20/09/2562:14:40:28

เอกสารแนบ :


ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่าบริการ Cloud Server สำหรับเว็บไซต์สถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2563

20/09/2562:14:39:42

เอกสารแนบ :


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2562

09/09/2562:16:47:57

เอกสารแนบ :


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2562

09/09/2562:16:47:27

เอกสารแนบ :


รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติมครั้งที่ 8)

09/09/2562:16:46:40

เอกสารแนบ :


ทั้งหมด: 64 รายการ

;