ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

29/11/2562:08:45:13

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อสิทธิ์การใช้งาน Microsoft office 365

11/11/2562:18:35:58

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างจัดทำโปรแกรมระบบลงทะเบียนอบรมออนไลน์

11/11/2562:18:35:32

เอกสารแนบ :


รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม)

11/11/2562:18:35:04

เอกสารแนบ :


รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

01/11/2562:17:16:55

เอกสารแนบ :


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562

16/10/2562:16:35:34

เอกสารแนบ :


ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการพัฒนากลไกเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยฯ

01/10/2562:17:02:07

เอกสารแนบ :


ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการบริหารจัดการโครงการพัฒนากลไกเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยฯ

01/10/2562:17:01:35

เอกสารแนบ :


ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้ออุปกรร์การรักษาความปลอดภัย (Firewall) ประจำปีงบประมาณ 2563

20/09/2562:14:42:22

เอกสารแนบ :


ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่าใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วง THIP ประจำปีงบประมาณ 2563

20/09/2562:14:41:21

เอกสารแนบ :


ทั้งหมด: 69 รายการ

;