ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบ HSCS

23/08/2562:18:35:48

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง

23/08/2562:18:35:24

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อชุดเครื่องเสียงภายในสำนักงาน

23/08/2562:18:34:55

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Computer Notebook)

23/08/2562:18:33:34

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ (Computer Personal)

23/08/2562:18:33:06

เอกสารแนบ :


ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อประกันอุปกรณ์สำรองข้อมูลแบบเทป

19/08/2562:10:37:41

เอกสารแนบ :


ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อประกันอุปกรณ์สำหรับติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

19/08/2562:10:33:17

เอกสารแนบ :


ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อลขสิทธิ์โปรแกรมสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูล

19/08/2562:10:32:23

เอกสารแนบ :


ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อประกันอุปกรณ์เก็บข้อมูลบนเครือข่าย

19/08/2562:10:29:48

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดทำโปรแกรมประยุกต์ (Web-based Application) ระบบงานประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

24/07/2562:08:48:11

เอกสารแนบ :


ทั้งหมด: 61 รายการ

;