ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562

19/07/2562:10:08:38

เอกสารแนบ :


แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 6)

19/07/2562:10:08:02

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมระบบปฏิบัติการ VMware vSphere และ vCenter

08/07/2562:15:23:09

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อประกันอุปกรณ์เก็บข้อมูลบนเครือข่าย

08/07/2562:15:22:06

เอกสารแนบ :


ราคากลาง งานพัฒนาระบบโปรแกรมประยุกต์ (Web based Application) ระบบงานประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

14/06/2562:15:00:33

เอกสารแนบ :


ขอบเขตงานจ้างโครงการจัดทำโปรแกรมประยุกต์ (Web based Application) ระบบงานประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

14/06/2562:14:59:32

เอกสารแนบ :


ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างทำโปรแกรมประยุกต์ (Web based Application) ระบบงานประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

14/06/2562:14:57:42

เอกสารแนบ :


ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2562

31/05/2562:16:20:36

เอกสารแนบ :


รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 5)

31/05/2562:16:19:36

เอกสารแนบ :


ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม LotusNote และ Domino Mai

14/05/2562:08:55:44

เอกสารแนบ :


ทั้งหมด: 61 รายการ

;