ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) เช่ารถยนต์ตู้โดยสารส่วนกลาง

08/02/2562:14:26:53

เอกสารแนบ :


ประกาศ เผยแพร่แผนเช่ารถยนต์ตู้โดยสารส่วนกลาง

08/02/2562:14:25:29

เอกสารแนบ :


ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์

08/02/2562:14:23:33

เอกสารแนบ :


ประกาศ เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด

23/01/2562:11:25:20

เอกสารแนบ :


ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน ธ.ค.61

14/01/2562:11:35:10

เอกสารแนบ :


ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน พ.ย.61

14/01/2562:11:34:35

เอกสารแนบ :


ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน ต.ค.61

14/01/2562:11:33:57

เอกสารแนบ :


แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562

14/01/2562:11:33:03

เอกสารแนบ :


ประการผลผู้ชนะการประกวดราคางานจ้างจัดนิทรรศการและการประชุมวิชาการประจำปี 2562

28/12/2561:10:44:34

เอกสารแนบ :


ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการและงานประชุมวิชาการประจำปี 2562

04/12/2561:06:30:21

เอกสารแนบ :


ทั้งหมด: 34 รายการ

;