ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศผลผู้ชนะ การเสนอราคางานจ้างดูแลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร (ERP)

05/03/2562:09:50:25

เอกสารแนบ :


ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างเหมาดูแลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร (ERP)

05/03/2562:09:48:47

เอกสารแนบ :


ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่ารถยนต์ตู้โดยสารส่วนกลาง

05/03/2562:09:47:21

เอกสารแนบ :


ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน ม.ค.62

15/02/2562:11:54:02

เอกสารแนบ :


ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม)

15/02/2562:11:52:15

เอกสารแนบ :


ประกาศ เรื่องประกวดราคางานเช่ารถยนต์ตู้โดยสารส่วนกลาง จำนวน 2 คัน

12/02/2562:10:58:59

เอกสารแนบ :


ประกาศราคากลางเช่ารถยนต์ตู้โดยสารส่วนกลาง

08/02/2562:14:27:57

เอกสารแนบ :


ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) เช่ารถยนต์ตู้โดยสารส่วนกลาง

08/02/2562:14:26:53

เอกสารแนบ :


ประกาศ เผยแพร่แผนเช่ารถยนต์ตู้โดยสารส่วนกลาง

08/02/2562:14:25:29

เอกสารแนบ :


ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือน ธ.ค.61

14/01/2562:11:35:10

เอกสารแนบ :


ทั้งหมด: 69 รายการ

;