คณะกรรมการบริหารสถาบัน


คณะกรรมการบริหารสถาบัน


1.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการโดยตำแหน่ง

11/01/2562:05:50:35

เอกสารแนบ :


2.เลขาธิการ สปสช. กรรมการโดยตำแหน่ง

04/12/2561:16:14:15

เอกสารแนบ :


3.รศ.ประคิณ สุจฉายา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

04/12/2561:09:31:55

เอกสารแนบ :


4.ดร.ศศดิศ ชูชนม์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

04/12/2561:16:15:11

เอกสารแนบ :


5.นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

04/12/2561:09:25:43

เอกสารแนบ :


6.ศ.พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

04/12/2561:09:25:20

เอกสารแนบ :


7.นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

04/12/2561:09:25:00

เอกสารแนบ :


ทั้งหมด: 7 รายการ

กระดานสนทนา Q&A

ข้อมูลหมวดห้องสนทนา

;