ร่วมงานกับสถาบัน


ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน จำนวน 2 ตำแหน่ง


เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัด สำนักบริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง   

1. ปริญญาตรีด้าน IT  หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

2. มีความรู้ ทักษะภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น Objective C, C++, PHP, JAVA และ .NET

3. มีประสบการณ์ด้าน DB เช่น MySQL, SQL Server

4. มีประสบการณ์พัฒนา Application และมีประสบการณ์การพัฒนา Software ทั้ง Front End และ Back End

5. ชอบหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนางานขององค์กร รักในสิ่งที่ตัวเองทำ และพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอ 

    สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

 

รายละเอียดตำแหน่งงาน  

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  NEW

 นักวิชาการ สังกัด สำนักส่งเสริมการพัฒนา จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น แพทย์ พยาบาล 

    เภสัช และด้านการบริหาร หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. มีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาล และ/หรือ การพัฒนาคุณภาพไม่น้อยกว่า 3 ปี

3. อายุไม่น้อยกว่า 30 ปี

4. มีความรู้และประสบการณ์ในแนวคิด เครื่องมือคุณภาพตามมาตรฐาน HA และมาตรฐานอื่นๆ

    เช่น TQM/CQI

5. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ทั้งด้าน Microsoft Office, PowerPoint หรือโปรแกรมอื่นๆ

    ในระดับสามารถทำงานด้วยตนเองได้

6. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้พอใช้

7. มีประสบการณ์ในการประเมินองค์กรหรือระบบคุณภาพ

8. มีความคิดสร้างสรรค์ รักการเรียนรู้ กระตือรือร้น ไม่เกี่ยงงานหนัก มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

    บริหารจัดการและการประสานงานที่ดี ไม่เคยต้องคดี

9. สามารถทำงานเสาร์ อาทิตย์หรือสามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ทุกจังหวัด

 

รายละเอียดตำแหน่งงาน 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและสัมภาษณ์  

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  NEW

 

 การรับสมัคร

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ "ใบสมัคร" วงเล็บมุมซองว่า "สมัครงาน"

พร้อมแนบ Resume มาเพื่อประกอบการพิจารณา ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณชัยวัฒน์

โทร 02-832-9427 E-mail : chaiwat@ha.or.th

หมายเหตุ ปฏฺิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. หยุดเสาร์-อาทิตย์ (ไม่มีสอบภาค ก)ทั้งหมด: 3 รายการ

;