ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

admin 22/12/2559

  | 
  1561 ครั้ง

สรพ.ขอเชิญชวนโรงพยาบาลชุมชนในอำเภอ ที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล ขั้น 3 ที่สนใจขอรับการประเมินรับรองระบบสุขภาพระดับอำเภอ (DHSA) ประจำปี 2560สรพ.ขอเชิญชวนโรงพยาบาลชุมชนในอำเภอ ที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล ขั้น 3 ที่สนใจขอรับการประเมินรับรองระบบสุขภาพระดับอำเภอ (DHSA) ประจำปี 2560  รับจำนวนจำกัด สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559  Down load  รายละเอียดเอกสารเพิ่มเติม และแบบแสดงเจตจำนงได้ที่  www.ha.or.th  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 832 9438

 

 


แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;