ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

admin 22/12/2559

  | 
  1228 ครั้ง

สรพ.ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ครบรอบปีที่ 98วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 นายแพทย์อนุวัฒน์   ศุภชุติกุล ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  นำคณะผู้บริหารพร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สถาบันเข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข  ครบรอบปีที่ 98 ของการสาธารณสุข  เพื่อร่วมระลึกถึงความสำคัญของงานสาธารณสุขที่ได้พัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม  ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาถนเรนทร กระทรวงสาธารณสุข

สำหรับวันที่ 27 พฤศจิกายนของทุกปีนั้นเป็นวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาถนเรนทร เป็นอธิบดีกรมสาธารณสุขพระองค์แรก  ซึ่งพระองค์ได้บำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นประโยชน์ต่อการแพทย์ การสาธารณสุขและการเภสัชกรรมเป็นอเนกประการ ทำให้การสาธารณสุขของไทย พัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  

 


แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;