ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 21/02/2560

  | 
  985 ครั้ง

สรพ.ขอเลื่อนการประกาศผลการประกวด “The Power of Patients’ Opinion”        ตามที่สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้เชิญชวนให้บุคลากรสาธารณสุขค้นหาพลังจากภายในของตนเองพร้อมเปิดรับพลังภายในจากเพื่อน ผู้ป่วย ผู้รับบริการ  โดยได้เชิญชวนโรงพยาบาลที่สนใจบอกเล่าผลการปรับปรุงระบบงานของโรงพยาบาลที่เกิดจากรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ (ผู้ป่วย ญาติ ครอบครัว ชุมชน) อย่างเป็นรูปธรรม ร่วมนำเสนอเพื่อคัดเลือกเข้าสู่เวทีการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 18 ในโครงการประกวด “The Power of Patients’ Opinion” ขึ้น ไปแล้วนั้น 

    และจะทำการประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 20 กุมภาพันธ์นั้น ทั้งนี้ สถาบันของเลื่อนการประกาศผลการคัดเลือก  ออกไปเป็นวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 โดยท่านที่ส่งงานสามารถติดตามผลการคัดเลือกได้ ที่ WWW.HA.OR.TH 

 


แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;