ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

suphannee.s 20/04/2560

  | 
  1050 ครั้ง

สรพ.ขอเลื่อนการจัดอบรมหลักสูตร HA900 การพัฒนาคุณภาพสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล          สรพ.ขอเลื่อนการจัดอบรมหลักสูตร HA900 การพัฒนาคุณภาพสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล

จากเดิมวันที่ 26 - 28 กรกฎาคม 2560 เป็นวันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2560 ณ รร.นารายณ์ สีลม

เนื่องจากวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ตรงกับวันพระบรมราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

 

จม.เลื่อนการอบรม


;