ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 11/07/2560

  | 
  1009 ครั้ง

สรพ.จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาเป้าหมายความปลอดภัยของบุคลากรสาธารณสุข (Personnel Safety Goals: SIMPLE) ครั้งที่ 2/2560สรพ.จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาเป้าหมายความปลอดภัยของบุคลากรสาธารณสุข (Personnel Safety Goals: SIMPLE) ครั้งที่ 2/2560

แพทย์หญิง  ประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพัฒนาเป้าหมายความปลอดภัยของบุคลากรสาธารณสุข (Personnel Safety Goals: SIMPLE) ครั้งที่ 2/2560  จัดเมื่อวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00-16.30 ณ. ห้องประชุมสานใจ 2 อาคารสุขภาพแห่งชาติ  


แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;