ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 24/09/2561

  | 
  417 ครั้ง

สรพ. ร่วมวางพวงมาลา วันมหิดล 24 กันยายน 61วันนี้ (24 กันยายน 2561)  เวลา 07.00 แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญเลิศ รองผู้อำนวยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันฯ เข้าร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ในบริเวณหน้าอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   และดร.อาภากร สุปัญญา รองผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ได้นำเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ เข้าร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชาอนุเสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบรศ พระบรมราชชนก  โรงพยาบาลศิริราช

เนื่องในวันมหิดล ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย" เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมุ่งบำเพ็ญประโยชน์ ปรับปรุงงานด้านงานด้านการแพทย์และการสาธารณสุขไทยให้เจริญก้าวหน้าเทียมเท่านานาอารยประเทศ

 

แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;