ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 25/02/2562

  | 
  573 ครั้ง

สรพ. ประกาศให้การรับรองเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ จำนวน 1 แห่งเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์  2562  คณะอนุกรรมการรับรองกระบวนการคุณภาพ พิจารณาผลการเยี่ยมสำรวจของเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ และได้เห็นชอบให้การรับรองกระบวนการคุณภาพของเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ โดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ เครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอบ้านม่วง  จังหวัดสกลนคร

รายชื่อสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;