ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 27/02/2562

  | 
  963 ครั้ง

สรพ. ประกาศให้การรับรองสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ ขั้นก้าวหน้า (Advanced HA) จำนวน 2 แห่งเมื่อวันที่  22 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ได้พิจารณาผลการเยี่ยมสำรวจของสถานพยาบาลและได้เห็นชอบให้การรับรองกระบวนการคุณภาพของสถานพยาบาลไว้ดังนี้

  1. สถานพยาบาลที่ได้การรับรองกระบวนการคุณภาพ ขั้นก้าวหน้า (Advanced HA) โดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 1 แห่ง  ได้แก่

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช   กรุงเทพมหานคร

  1. สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ ขั้นก้าวหน้า (Advanced HA) โดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 1 แห่ง  ได้แก่

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนลกรุงเทพมหานคร

ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรอง AHA

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;