ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 05/03/2562

  | 
  462 ครั้ง

สรพ.จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างพอเพียง ด้วย วินัย สุจริต จิตอาสาวันที่ 4 มีนาคม 2562 นายแพทย์กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  พร้อมด้วยพนักงานสถาบันร่วมประกาศเจตนารมณ์ ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างพอเพียง ด้วย วินัย สุจริต จิตอาสา  เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่และบุคลากร ทั้งนี้ยังได้นิมนต์ พระอาจารย์ ธนา อัคคะธัมโม จากวัดนครอินทร์ จังหวัดนนทบุรี มาแสดงธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ของสถาบันด้วย

 

ภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;