ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 05/04/2562

  | 
  284 ครั้ง

สรพ.ร่วมกับ GIZ และ B BRAUN จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “Strengthening capacity building of the senior hospital management on healthcare personnel safety”          นายแพทย์กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ร่วมกับ Mr. German Mueller และ Mr. Sayan Roy เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Strengthening capacity building of the senior hospital management on healthcare personnel safety” ตามโครงการความร่วมมือกับ Deutsche Gesellschaft fur International Zusammenarbeit (GIZ) Gmbh  และบริษัท บี บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด  ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2562  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น กรุงเทพมหานคร  เพื่อส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในกลุ่มโรงพยาบาลนำร่อง จำนวน 14 แห่ง

 


แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;