ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 02/09/2562

  | 
  229 ครั้ง

สรพ.จัดการประชุม รับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อมาตรฐานการรับรองเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด (Provincial Healthcare Network Certification –PNC) 

นายแพทย์กิตตินันท์  อนรรฆมณี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เป็นประธานเปิดการประชุม รับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อมาตรฐานการรับรองเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด (Provincial Healthcare Network Certification –PNC)  ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายแพทย์อนุวัฒน์  ศุภชุติกุล ผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันฯ เข้าร่วมแลกเปลี่ยน มุมมองและให้ข้อเสนอแนะกับผู้เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ สรพ.จัดขึ้นเพื่อ รับฟัง ความคิดเห็นต่อมาตรฐานการรับรองเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด (Provincial Healthcare Network Certification –PNC)  และนำข้อเสนอแนะต่างๆ จากสถานพยาบาลไปปรับพัฒนามาตรฐานให้สอดคล้องกับมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 4 ทั้งนี้มีผู้แทนจากสถานพยาบาลที่สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกว่า 70 ท่าน


แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;