ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 02/09/2562

  | 
  223 ครั้ง

สรพ.จัดการประชุม รับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อมาตรฐานการรับรองเฉพาะโรค (Disease Specific Certification– DSC) 

นายแพทย์กิตตินันท์  อนรรฆมณี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เป็นประธานเปิดการประชุม รับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อมาตรฐานการรับรองเฉพาะโรค (Disease  Specific Certification– DSC) ขึ้นเมื่อวันที่ 30  สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายแพทย์อนุวัฒน์  ศุภชุติกุล ผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันฯ เข้าร่วมแลกเปลี่ยน มุมมองและให้ข้อเสนอแนะกับผู้เข้าร่วมประชุมด้วย การประชุมในครั้งนี้ สรพ.จัดขึ้นเพื่อ รับฟัง ความคิดเห็นต่อมาตรฐานการรับรองเฉพาะโรค (Disease  Specific Certification– DSC) และนำข้อเสนอแนะต่างๆ จากสถานพยาบาลไปปรับพัฒนามาตรฐานให้สอดคล้องกับมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 4  ตลอดจนแลกปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนองค์ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการเยี่ยมสำรวจการรับรองเฉพาะโรค(Disease  Specific Certification– DSC) เพื่อนำมาพัฒนารูปแบบในการประเมินต่อไปด้วย   สำหรับการประชุมในครั้งนี้มี ผู้เยี่ยมสำรวจ และผู้แทนจากสถานพยาบาลที่รับการประเมน DSC  และสมาคมวิชาชีพเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกว่า 40 ท่าน

 

ภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;