ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 04/09/2562

  | 
  536 ครั้ง

สรพ. ประกาศให้การรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล 15 แห่งเมื่อวันที่  27 สิงหาคม 2562 คณะอนุกรรมการรับรองกระบวนการคุณภาพ ได้พิจารณาผลการเยี่ยมสำรวจของสถานพยาบาลเห็นชอบให้การรับรองกระบวนการคุณภาพของสถานพยาบาล จำนวน 15  แห่ง ดังนี้

            สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 2 ปี จำนวน 4 แห่ง ดังนี้

                        โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงพยาบาลนางรอง          จังหวัดบุรีรัมย์

โรงพยาบาลสามพราน       จังหวัดนครปฐม

โรงพยาบาลนาตาล           จังหวัดอุบลราชธานี

            สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 11 แห่ง  ดังนี้

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า  จังหวัดเพชรบุรี

โรงพยาบาลดอยเต่า          จังหวัดเชียงใหม่

โรงพยาบาลวังน้ำเย็น         จังหวัดสระแก้ว

โรงพยาบาลเนินสง่า          จังหวัดชัยภูมิ

โรงพยาบาลชุมพวง           จังหวัดนครราชสีมา

โรงพยาบาลละหานทราย   จังหวัดบุรีรัมย์

โรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทร    จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์        จังหวัดสระแก้ว

โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์          จังหวัดสงขลา

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เปาโล สมุทรปราการ   จังหวัดสมุทรปราการ

โรงพยาบาลเจ้าพระยา       กรุงเทพมหานคร

ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรอง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;