ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 05/09/2562

  | 
  402 ครั้ง

สรพ.จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ “การประสานพลังเครือข่ายเพื่อการพัฒนาคุณภาพ” 

นายแพทย์กิตตินันท์  อนรรฆมณี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  ร่วมการบรรยายแลกเปลี่ยนแนวคิดมาตรฐาน HA ฉบับที่ 4 และยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนองค์กรของสรพ. ในเวทีการประชุมเชิงปฎิบัติการ “การประสานพลังเครือข่ายเพื่อการพัฒนาคุณภาพ” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต   

โดยการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้พี่เลี้ยงคุณภาพ ที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ ได้ร่วมสรุปบทเรียนการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลโดยเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่และแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลสู่การรับรอง HA  ด้วยระบบเครือข่าย  ผ่านการเรียนรู้แนวคิด เครื่องมือคุณภาพสำหรับพี่เลี้ยงคุณภาพ ตลอดจนการประสานความร่วมมือกำหนดทิศทางและวางแผนในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลด้วยระบบเครือข่าย ในปี 2563 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้เยี่ยมสำรวจ มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีเครือข่ายจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้กว่า 35 แห่ง

ภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;