ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 03/10/2562

  | 
  289 ครั้ง

สรพ.ร่วมแสดงความยินดีกับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ สุขภาพแห่งชาติ (สช.) คนใหม่วันที่ 3 ตุลาคม 2562  นายแพทย์กิตตินันท์  อนรรฆมณี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบัน ร่วมแสดงความยินดี กับ นายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ ที่เข้ารับตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ สุขภาพแห่งชาติ (สช.) บริหารงานสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เพื่อสานงานต่อจากนายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ และ นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป อดีตเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งทั้ง 2 ท่านได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาในชุดปัจจุบัน 


แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;