ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 18/10/2562

  | 
  2797 ครั้ง

สรพ. แนะโรงพยาบาล 2P Safety Hospital ปี 63 ลงทะเบียนร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Shared vision สู่การเป็น 2P Safety Hospital” ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคมนี้ 

        สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เตรียมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Shared vision สู่การเป็น 2P Safety Hospital” ให้กับสถานพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมเป็น 2P Safety Hospital  ซึ่งจำแนกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

        1) โรงพยาบาลสมาชิกเก่า ที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 358 แห่ง

        2) โรงพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมโครงการใหม่ ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 324 แห่ง

        ในการนี้เพื่อแลกเปลี่ยนเป้าหมาย ทิศทางนโยบาย รวมทั้งสื่อสารเครื่องมือในการขับเคลื่อน โรงพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข (Patient and Personnel Safety Hospital)  สรพ.จึงขอเรียนเชิญ ท่านผู้อำนวยการหรือผู้แทนผู้บริหารระดับสูง และผู้รับผิดชอบระบบบริหารจัดการความเสี่ยงหรือผู้รับผิดชอบเรื่องงานพัฒนาคุณภาพในสถานพยาบาล (QMR) รวมจำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Shared vision สู่การเป็น 2P Safety Hospital” ในระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง Sapphire 204-206 ชั้น 2 IMPACT FORUM เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

       โดยสถานพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมเป็น 2P Safety Hospital สามารถศึกษารายละเอียดกำหนดการและสถานที่อบรมฯ  ได้ตามเอกสารแนบและสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ได้ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ตุลาคม 2562 ที่ https://bit.ly/2Vs0yB6

 

เอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;