ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 01/11/2562

  | 
  1792 ครั้ง

ISQua หรือ IEEA เผยแพร่ เรื่องราวของสรพ. ในหนังสือ Celebrating 20 Years of the International Accreditation Programme (IAP) 1999-2019 

         ISQua หรือ IEEA (International Society for Quality in Health Care External Evaluation Accreditation) จัดทำหนังสือเพื่อฉลองครบรอบ 20 ปี ของการรับรอง International Accreditation Program (IAP) ซึ่งประกอบด้วย การรับรอง Standards, Surveyor Training Program และ Organization ซึ่งในหนังสือจะเป็นเรื่องราวแนะนำองค์กร และรวบรวมเรื่องราวการมีส่วนร่วมขององค์กรจากประเทศต่างๆทั่วโลก ที่ผ่านการรับรองและอยู่บนเส้นทางเดินร่วมกับ ISQua ตลอดมา

โดย ISQua หรือ IEEA ได้ทำการรวบรวมและเผยแพร่เรื่องราวการเข้าร่วมโปรแกรมเพื่อยกระดับระบบการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลของประเทศไทยให้เป็นสากล ของ  สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. (The Healthcare Accreditation Institute (Public Organization) ) ที่เริ่มเข้าสู่โปรแกรมการประเมินตั้งแต่       ปี 2010 เพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานบริการสุขภาพ หรือมาตรฐาน HA ที่นำมาใช้ประเมินและรับรองสถานพยาบาลในประเทศไทย ซึ่งได้รับการรับรองและต่ออายุการรับรองต่อเนื่องมาอีก 3 ครั้ง ต่อมา สรพ.ได้รับการรับรอง Organization ครั้งแรก ปี 2013 และได้รับการต่ออายุครั้งที่ 2 ไปเมื่ออปี 2017 และท้ายที่สุด สรพ.ได้รับการรับรอง Surveyor Training Program ในปี 2016  และปัจจุบันนี้อยู่ระหว่างต่ออายุการรับรอง    

นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่เรื่องราวการพัฒนาคุณภาพของ สรพ. ได้มีโอกาสบรรจุในหนังสือ Celebrating 20 Years of the International Accreditation Programme (IAP) 1999-2019 เนื่องจากข้อมูลในหนังสือดังกล่าวพบว่ามีเพียง 23 ประเทศทั่วโลกที่มีองค์กรของประเทศตัวเองในการรับรองสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองจาก ISQua โดยบางประเทศมีหลายองค์กร เช่นสหรัฐอเมริกา และออสเตเรีย

สำหรับประเทศไทยมี สรพ.เพียงองค์กรเดียวเท่านั้น ในขณะที่โปรแกรมการพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจผ่านการรับรองมีทั้งหมด 21 ประเทศซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในนั้น สำหรับการรับรองมาตรฐานนั้น มีประเทศที่พัฒนามาตรฐานและผ่านการรับรอง 31 ประเทศ ซึ่งบางองค์กรพัฒนามาตรฐานหลากหลายรูปแบบ และที่น่าสนใจคือในประเทศแถบเอเชียด้วยกัน มีเพียง 5 ประเทศ คือ ประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไต้หวัน และอินเดีย เท่านั้นที่ผ่านการรับรองครบทั้ง 3 โปรแกรมด้วย  

ภาพประกอบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;