ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 01/11/2562

  | 
  669 ครั้ง

สรพ. ประกาศให้การรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล 16 แห่งเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 คณะอนุกรรมการรับรองกระบวนการคุณภาพ ได้พิจารณาผลการเยี่ยมสำรวจของสถานพยาบาลเห็นชอบให้การรับรองกระบวนการคุณภาพของสถานพยาบาล จำนวน 16  แห่ง ดังนี้

สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 2 ปี จำนวน 4 แห่ง ดังนี้

โรงพยาบาลสันกำแพง         จังหวัดเชียงใหม่

โรงพยาบาลบ้านสร้าง          จังหวัดปราจีนบุรี

โรงพยาบาลแหลมฉบัง         จังหวัดชลบุรี

โรงพยาบาลศรีณรงค์           จังหวัดสุรินทร์

            สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 12 แห่ง ดังนี้

                        โรงพยาบาลสวรรคโลก      จังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลส่องดาว          จังหวัดสกลนคร

                        โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต   จังหวัดภูเก็ต                   

                        โรงพยาบาลลี้      จังหวัดลำพูน

                        โรงพยาบาลหนองไผ่         จังหวัดเพชรบูรณ์

                        โรงพยาบาลวิเชียรบุรี         จังหวัดเพชรบูรณ์

โรงพยาบาลตาคลี             จังหวัดนครสวรรค์

โรงพยาบาลบัวใหญ่           จังหวัดนครราชสีมา

                        โรงพยาบาลสุไหงปาดี        จังหวัดนราธิวาส

                        โรงพยาบาลนนทเวช         จังหวัดนนทบุรี

                        โรงพยาบาลบางปะกอก 1  กรุงเทพมหานคร

                        โรงพยาบาลบางปะกอก 9  อินเตอร์เนชั่นแนล   กรุงเทพมหานคร

           

ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรอง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;