ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 14/11/2562

  | 
  472 ครั้ง

สรพ.ร่วมกับ GIZ ประจำประเทศไทย และ บี.บราวน์ (ประเทศไทย) จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาล เน้น ความปลอดภัยของบุคลากรสาธารณสุข    นายแพทย์กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ร่วมกับ Mr. German Mueller ผู้อำนวยการ โครงการฯองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และ Mr.Sayan Roy  กรรมการผู้จัดการ บริษัทบี.บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเปิดการอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาลในด้านมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ครั้งที่ 2 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14 -15 พฤศจิกายน 2562  ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 โรงแรมรามาการ์เด้น

          สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้เป็นการนำเสนอความก้าวหน้าของการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลนำร่อง 17 แห่งที่มุ่งเน้นการออกแบบเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุข ใน 3 ด้าน ได้ แก่ การล้างมือเพื่อป้องกันการติดเชื้อในบุคลากรทางการแพทย์ , การใช้เข็มให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ และด้านความปลอดภัยในด้านยาเคมีบำบัดทางหลอดเลือดดำ มุ่งเน้นให้มีการสร้างนโยบาย แนวทางปฏิบัติ และวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร   ทั้งนี้ผลจากการอบรมในครั้งนี้จะนำไปสู่การวางแผนกรอบนโยบายของแต่ละโรงพยาบาล โดยบรูณาการร่วมกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบาย 2P Safety ของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

ภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;