ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 25/02/2563

  | 
  521 ครั้ง

สรพ. กำหนดมาตรการในการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 21 

            สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) กำหนดมาตรการห่วงใยในสุขภาพของผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 21  ในระหว่างวันที่ 10-13 มีนาคม 2563 ณ อาคารอิมแพค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 

            นายแพทย์กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) กล่าวว่า สถาบันมีความห่วงใยในสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 21 หรือ HA National Forum ภายใต้แนวคิด          “Enchancing Trust  in Healthcare”  จึงได้วางแนวทางการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโรคต่างๆ อาทิ ไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธ์ โรคติดต่อทางเดินหายใจรวมทั้ง COVID-19 ในงานประชุม National HA Forum ครั้งที่ 21 ขึ้น โดย สรพ. ได้ร่วมมือกับศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จัดระบบการคัดกรองอย่างเข้มงวด ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะต้องผ่านการตรวจคัดกรองด้วยเครื่อง Thermo-scan ซึ่งจัดเตรียมไว้ 3 จุด ได้แก่ ชั้น 1 บริเวณห้อง Media center  และ ทางเข้า Entrance 3  และบริเวณชั้น 2 Sapphire 202 มีการซักซ้อมกระบวนการทำงานจากสถานที่จริง  มีการดูแลมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร การทำความสะอาดจุดบริการร่วม  เช่น ราวบันได ลิฟท์ ทุก 30 นาที ตลอดจนตรวจสอบระบบการไหลเวียนอากาศภายในห้องประชุม  รวมถึงการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น อาทิ เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย ไว้บริการให้กับผู้เข้าร่วมประชุมด้วย  ทั้งนี้ในพื้นที่ HALL 4   ซึ่งเป็นที่จัดแสดงนิทรรศการผลงานการพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาล สรพ.ได้มีการปรับเพิ่มเติมเนื้อหานิทรรศการเกี่ยวกับ COVID-19  จัดแสดงไว้ให้ผู้เข้าร่วมการประชุม ได้ร่วมเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในการรับมือกับการระบาดของโรคที่อาจจะเกิดขึ้นในประเทศไทยด้วย   

นอกจากนี้เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโรคต่างๆ อาทิ ไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธ์ โรคติดต่อทางเดินหายใจรวมทั้ง COVID-19 ในงานประชุม สรพ.ขอความร่วมมือ ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ให้เตรียมความพร้อมและปฏิบัติตนดังต่อไปนี้ งดการเข้าบริเวณงานประชุม ในผู้ที่มีอาการ หรือ ประวัติ ดังต่อไปนี้ มีไข้ มากกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศาเซลเซียล; หรือ มีอาการหวัด ไอ จาม น้ำมูก; หรือในช่วง 14 วันก่อนหน้านี้ ท่านให้การดูแลหรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยปอดอักเสบรุนแรง ;หรือเดินทางจากประเทศที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2019 ภายใน 14 วัน (จีน ฮ่องกง ไต้หวัน มาเก๊า ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย เวียดนามและ สิงคโปร์)   โดยในระหว่างวันที่ 10-13 มีนาคม 2563 ที่มีการจัดประชุม ผู้เข้างานประชุมทุกท่านจะต้องผ่านจุดคัดกรอง เพื่อวัดไข้ โดยเครื่อง Themo scan  ณ บริเวณ ทางเข้าประตูทุกครั้งที่มีการเข้างาน  หากพบว่ามีไข้ มากกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศาเซลเซียส จะได้รับการซักประวัติ และขอสงวนสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้เข้างานประชุม      

สำหรับผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และจะได้รับสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครเต็มจำนวนโดยสามารถ DOWN LOAD แบบฟอร์มของคืนเงินจาก WEB SITE ของสถาบัน ได้ในช่วงวันที่ 16 มีนาคม -30 เมษายน 2563

           ติดตามอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2vXMxm1


แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;