ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 28/02/2563

  | 
  261 ครั้ง

สรพ. ประกาศให้การรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล 25 แห่งเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์  2563 คณะอนุกรรมการรับรองกระบวนการคุณภาพ ได้พิจารณาผลการเยี่ยมสำรวจของสถานพยาบาลเห็นชอบให้การรับรองกระบวนการคุณภาพของสถานพยาบาล จำนวน 25  แห่ง ดังนี้

สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 2 ปี จำนวน 4 แห่ง ดังนี้

         โรงพยาบาลโนนนารายณ์     จังหวัดสุรินทร์

         โรงพยาบาลนาเยีย            จังหวัดอุบลราชธานี

         โรงพยาบาลวังชิ้น             จังหวัดแพร่

         โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางเปาโล รังสิต       จังหวัดปทุมธานี

            สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 3 ปี จำนวน 21 แห่ง ดังนี้

                        โรงพยาบาลสามร้อยยอด    จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

            โรงพยาบาลโพนนาแก้ว      จังหวัดสกลนคร

                        โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย   จังหวัดมุกดาหาร 

                        โรงพยาบาลแคนดง           จังหวัดบุรีรัมย์

                        โรงพยาบาลรัษฎา             จังหวัดตรัง

                        โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม        จังหวัดสุโขทัย

                        โรงพยาบาลเขมราฐ           จังหวัดอุบลราชธานี

             โรงพยาบาลเขาย้อย          จังหวัดเพชรบุรี

             โรงพยาบาลรัตภูมิ             จังหวัดสงขลา

                        โรงพยาบาลปะคำ             จังหวัดบุรีรัมย์

                        โรงพยาบาลเชียงดาว         จังหวัดเชียงใหม่

                        โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง          จังหวัดลำพูน

                        โรงพยาบาลขามทะเลสอ    จังหวัดนครราชสีมา

            โรงพยาบาลโพนสวรรค์      จังหวัดนครพนม

                        โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม       จังหวัดสุราษฎร์ธานี

                        โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์  จังหวัดเลย

             โรงพยาบาลศรีสังวาลย์      จังหวัดแม่ฮ่องสอน

                        โรงพยาบาลศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                           จังหวัดขอนแก่น

            โรงพยาบาลสิงห์บุรี           จังหวัดสิงห์บุรี

                        โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี       จังหวัดปทุมธานี

            โรงพยาบาลบีเอ็นเอช        กรุงเทพมหานคร

ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรอง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;