ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

anurak.k 11/03/2563

  | 
  727 ครั้ง

สรพ.ประกาศแนวทางการเข้าเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาล ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID -19สรพ.ประกาศแนวทางการเข้าเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาล ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID -19

 

วันที่ 4 มีนาคม 2563 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ประกาศแนวทางการเข้าเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานพยาบาล โดยสถาบันได้คำถึงภาระงานของเจ้าหน้าที่ในสถานพยาบาล จึงได้กำหนดแนวทางการเข้าเยี่ยมสถานพยาบาลไว้ดังนี้

กรณีที่สถานพยาบาลต้องเข้าสู่กระบวนการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรอง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 และเผชิญกับสถานการณ์อันเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีผลต่อกระบวนการทำงาน ได้แก่

1.มีผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (confirmed) หรือผู้ที่เข้าข่ายสงสัย (probable)

  ตั้งแต่ 1 รายขึ้นไป ที่นอนพักรักษาตัวในสถานพยาบาลนั้น

2.มีผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient under Investigation - PUI) ที่ต้องติดตามจนกระทบ

  ต่อการดำเนินงานปกติของสถานพยาบาล

ขอให้สถานพยาบาลรายงานสถานการณ์ดังกล่าวมายังสถาบัน เพื่อที่ทางสถาบันจะขยายอายุการรับรองสถานพยาบาลให้เป็นกรณีพิเศษ เป็นระยะเวลา 1 ปี

 

 

ประกาศแนวทางการเข้าเยี่ยมสำรวจสถานพยาบาล

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :แสดงความคิดเห็น
ข้อความ


;