ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

ผอ. สรพ. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

Author : admin Date : 29 Dec 2021
View : 995 Tags :

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 07.00 น. แพทย์หญิงปิยวรรณ  ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในกระทรวงสาธารณสุขตามลำดับ เพื่อความเป็นสิริมงคล อาทิ พระพุทธนิรามัยที่หอพระพุทธรูปประจำกระทรวงสาธารณสุข , พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก และ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ ประดิษฐานบนแท่นฐานเดียวกัน พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร อธิบดีกรมสาธารณสุขคนแรก , ศาลพระพรหม จากนั้นเดินทางไปยังสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เพื่อเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการภายหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามคำสั่งคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลที่ 0149/2564 ที่ผ่านมา

คลังภาพ