ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ. ร่วมกับกรมควบคุมโรค และจังหวัดเชียงราย ลงนามบันทึกความร่วมมือ ในการขับเคลื่อนนโยบายยุติปัญหาเอดส์ในประเทศไทย

Author : admin Date : 29 Dec 2021
View : 711 Tags :

      นายแพทย์ปรีชา  เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค   นายบัญชา  เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และแพทย์หญิงปิยวรรณ  ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  ร่วมลงนามความร่วมมือ และร่วมงานโครงการเครือข่ายการขับเคลื่อนยุติปัญหาเอดส์ระดับจังหวัด “Empowering & Collaborating for Ending AIDS”  ที่จัดขึ้น ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564  ณ โรงแรมเฮอริเทจเชียงราย จังหวัดเชียงราย