ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

รมช.สธ.มอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลมาตรฐาน HA

Author : anurak Date : 28 Jan 2022
View : 580 Tags :

รมช.สธ.มอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลมาตรฐาน HA

วันนี้ (28 มกราคม 2565) ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ตลอดจนการปรับเปลี่ยนทิศทางการดำเนินงานของสถาบันที่เกิดขึ้น ภายหลังจากสถานการณ์โควิด-19 ในการประชุมคณะกรรมการสถาบัน ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ ประธานกรรมการสถาบัน และคณะกรรมการสถาบันและคณะผู้บริหารสถาบัน ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมร่มไม้ - สายธาร สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) อาคารสุขภาพแห่งชาติ จ.นนทบุรี