ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ.จัดการประชุมสื่อสารและรับฟังความคิดเห็นต่อเครื่องมือสำหรับการประเมินตนเองประกอบมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 5 ผ่านโปรแกรม zoom

Author : anurak Date : 08 Feb 2022
View : 581 Tags :

        แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เปิดการประชุมสื่อสารและรับฟังความคิดเห็นต่อเครื่องมือสำหรับการประเมินตนเองประกอบมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 5 ซึ่งจัดขึ้นในวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านโปรแกรม ZOOM