ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

ผอ.สรพ.นำคณะผู้บริหารเข้าพบนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน

Author : anurak Date : 19 Feb 2022
View : 163 Tags :เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล พร้อมด้วย ดร.บรรจง จำปา รองผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหารเข้าพบ ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ณ โรงพยาบาลเวิลด์ เมดิคอล ฮอสปิทอล เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล และแลกเปลี่ยนทิศทางการดำเนินงานในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน HA ในกลุ่มโรงพยาบาลเอกชน ตลอดจนการขยายการรับรองไปยังประเทศเพื่อนบ้านและการสร้างความเชื่อมั่นในการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA ไปสู่สากลต่อไป