ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ.อบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมการรับรองการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล ด้วยกระบวนการพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อส่งเสริมให้คนเก่ง ดี มีความสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ประจำปี 2565

Author : anurak Date : 23 Mar 2022
View : 677 Tags :

แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เปิดการอบรม หลักสูตรเตรียมความพร้อมการรับรองการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล ด้วยกระบวนการพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อส่งเสริมให้คนเก่ง ดี มีความสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ประจำปี 2565 ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2565 ณ ห้องแมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น