ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ. ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ขั้นที่ 2 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565

Author : anurak Date : 31 Mar 2022
View : 924 Tags :

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) อนุมัติให้การรับรองระดับขั้นการพัฒนา ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 จากรายงานการเยี่ยมประเมินความสำเร็จ แก่สถานพยาบาลที่ผ่านตามมาตรฐาน HA วันที่ 25 มีนาคม 2565 สถาบัน จึงขอประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองระดับขั้นการพัฒนาขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 โดยมีระยะเวลา 1 ปี รายละเอียด ดังนี้

1) สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ขั้นที่ 1 โดยมีระยะเวลา 1 ปีจำนวน 1 แห่ง ดังนี้

โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ จังหวัดนราธิวาส

2) สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ขั้นที่ 2 โดยมีระยะเวลา 1 ปีจำนวน 9 แห่ง ดังนี้

โรงพยาบาลซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

      โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่บางปะกอกรังสิต 2 จังหวัดปทุมธานี

      โรงพยาบาลบางไผ่ กรุงเทพมหานคร

      โรงพยาบาลมงกุฎระยอง จังหวัดระยอง

      โรงพยาบาลกองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่

      โรงพยาบาลเดอะโกลเดนเกท จังหวัดนครราชสีมา

      โรงพยาบาลการุญเวช อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

      โรงพยาบาลกองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก

      โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี


เอกสารแนบ
  1. ประกาศ สรพ.ขั้นที่1 และขั้นที่2 _ฉบับที่2_65_.pdf
    View