ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ.จัดการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ Cops: Safe Surgery

Author : anurak Date : 07 Apr 2022
View : 541 Tags :

แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เปิดการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ Cops: Safe Surgery และบรรยายเพื่อทำความเข้าใจการ Leaning จากข้อมูลอุบัติการณ์ NRLS ในรูปแบบต่างๆ ที่จัดขึ้นในวันที่ 7 เมษายน 2565 ณ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)


โดยการประชุมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้แทนโรงพยาบาลที่รายงานอุบัติการณ์ในหมวด Safety Surgery ได้เรียนรู้การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ จากระบบ National Reporting and Learning System (NRLS) ตลอดจนได้มีโอกาสร่วมกันเสนอและพัฒนาแนวทางปฏิบัติ พัฒนาระบบหรือพัฒนานวัตกรรม เพื่อลด ป้องกันอุบัติการณ์ ตามเป้าหมายความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากร (2P Safety Goals) ด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่าน Community of Practice (CoPs) ตลอดจนเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ หรือองค์ความรู้ที่สำคัญ ตามหมวด SIMPLE เพื่อพัฒนาระบบบริการให้เกิดคุณภาพและความปลอดภัย