ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ. ร่วมกับ HACC ขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการ Regional HA Forum ครั้งที่ 17

Author : anurak Date : 09 Jul 2022
View : 789 Tags :

แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ร่วมในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ Regional HA Forum ครั้งที่ 17 : Towards Scaling Up and Resilience in Healthcare” ที่ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (HACC มข.) จัดขึ้นในรหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 ณ โรงพยาบาลอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ซึ่งภายในงานมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 1000 คน