ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ.ร่วมการประชุมวิชาการ 30 ปี สถาบันวิจับระบบสาธารณสุข “ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 : ร่วมกันวิจัย ยกระดับคุณภาพชีวิต”

Author : anurak Date : 09 Jul 2022
View : 504 Tags :

แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 ....สวรส.รวมพลังเพื่อสุขภาพคนไทย” ในการประชุมวิชาการ 30 ปี สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภายใต้หัวข้อ “ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 : ร่วมกันวิจัย ยกระดับคุณภาพชีวิต” TO THE NEXT DECADE : ENHANCE RESEARCH FOR LIFE ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องอัศวิน แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ


ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นการจัดประชุมในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) ทั้งรูปแบบปกติและออนไลน์ โดยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานเครือข่ายที่มีความเชื่อมโยงของการก่อเกิดมาจากสวรส.มาร่วมจัดแสดง ซึ่ง สรพ. ก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้ร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้