ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2566

Author : anurak Date : 09 Jul 2022
View : 840 Tags :


ดร.บรรจง จำปา รองผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2566 ที่จัดขึ้นในวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องอัปสรา 2 โรงแรมอมารี ดอนเมือง

การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อทดลองจัดกระบวนการเรียนการสอนหลักสูตร QMR และรับฟังความเห็นต่อหลักสูตร ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เพื่อประกอบในการวางแผนการจัดอบรมหลักสูตรในปีงบประมาณ 2566 ด้วยโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็น QMR หรือผู้มีประสบการณ์ ในวิชาชีพ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร บริหาร จากสถานพยาบาล เข้าร่วมการประชุมกว่า จำนวน 20 คน นอกจกนี้ยังมีบุคลากรจากสถานพยาบาลที่เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตร ของ สรพ. ทีมผู้เชี่ยวชาญ วิทยากร สรพ.เข้าร่วมด้วย