ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ. ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ขั้นที่ 2 (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2565

Author : anurak Date : 26 Jul 2022
View : 59 Tags :

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) อนุมัติให้การรับรองระดับขั้นการพัฒนา ขั้นที่ 2 จากรายงานการเยี่ยมประเมินความสำเร็จ แก่สถานพยาบาลที่ผ่านตามมาตรฐาน HA วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 สถาบัน จึงขอประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองระดับขั้นการพัฒนาขั้นที่ 2 โดยมีระยะเวลา 1 ปี รายละเอียด ดังนี้

1) สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ขั้นที่ 2 โดยมีระยะเวลา 1 ปีจำนวน 8 แห่ง ดังนี้

     โรงพยาบาลดารารัศมี จังหวัดเชียงใหม่

     โรงพยาบาลหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

     โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

     โรงพยาบาลเชียงใหม่เมดิคอล เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่

     โรงพยาบาลเซนต์ปีเตอร์ โรงพยาบาลเฉพาะทางตาขนาดเล็ก จังหวัดเชียงใหม่

     โรงพยาบาลสีดา จังหวัดนครราชสีมา

     โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่แพทย์ปัญญา กรุงเทพมหานคร

     โรงพยาบาลมเหสักข์ กรุงเทพมหานคร


เอกสารแนบ
  1. ประกาศขั้นที่2 ฉบับที่6 พ.ศ.2565.pdf
    View