ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ.ร่วมการประชุมสรุปผลงาน Better Health Programme (BHP) Thailand

Author : anurak Date : 06 Oct 2022
View : 455 Tags :

พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เข้าร่วมแลกเปลี่ยนใน การประชุมสรุปผลงาน Better Health Programme (BHP) Thailand โดยมี Mr David Thomas, Charge d'affaires, British Embassy Bangkok ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม ที่จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ ราชดำริ