ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ.ประชุมหารือความร่วมมือการดำเนินงานร่วมกับสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Author : anurak Date : 04 Nov 2022
View : 204 Tags :

แพทย์หญิงเอกจิตรา สุขกุล รองผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เข้าพบ นางสาววรางคณา อ่อนทรวง ผู้อำนวยการสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม 712 สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ ซึ่งการเข้าพบในครั้งนี้เป็นการหารือแนวทางในการจัดทำความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และ สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ ต่อไป