ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ.จัดสัมมนาการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข

Author : anurak Date : 09 Nov 2022
View : 646 Tags :

      แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข ที่จัดขึ้นในวันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมร่มไม้-สายธาร สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ชั้น 5 อาคารสุขภาพแห่งชาติ