ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ.จัดประชุมเพื่อออกแบบการจัดหลักสูตรผู้จัดการศูนย์คุณภาพ QMR (Quality Management Representative) ครั้งที่ 1/2566

Author : anurak Date : 14 Nov 2022
View : 661 Tags :

แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เป็นประธานในการประชุมเพื่อออกแบบการจัดหลักสูตรผู้จัดการศูนย์คุณภาพ QMR (Quality Management Representative) ครั้งที่ 1/2566 ที่จัดขึ้นในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00-21.00 น. ณ ห้องประชุมอโนดาด 2 โรงแรมอมารี ดอนเมือง


ซึ่งจัดขึ้นเพื่อออกแบบการเรียนรู้ การเรียนการสอนหลักสูตรผู้จัดการศูนย์คุณภาพ QMR ทบทวนหัวข้อหลักสูตร การจัดการหลักสูตรตั้งแตการคัดเลือก QMR เข้าอบรมตามลักษณะของโรงพยาบาลแต่ละประเภท เพื่อให้เกิดผลลัพธ์สอดคล้องยุทธศาสตร์ที่ 4 ของ สรพ. เรื่อง Strengthening Capacity Building ตลอดจนกำหนดวิทยากร/วิทยากรกลุ่มและออกแบบการเรียนการสอน และวางแผนการสอนในหลักสูตรในระยะต่อไป โดยการประชุมในครั้งนี้มี ผู้ทรงคุณวุฒิสรพ. ผู้เยี่ยมสำรวจ วิทยากรและเจ้าหน้าที่ของสถาบันเข้าร่วมกว่า 15 ท่าน