ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ.จัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการนำมิติจิตวิญญาณสู่การปฏิบัติ Spiritual Healthcare Appreciation standard (SHA) ครั้งที่ 1

Author : anurak Date : 23 Nov 2022
View : 455 Tags :

แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เป็นที่ปรึกษา ในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการนำมิติจิตวิญญาณสู่การปฏิบัติ Spiritual Healthcare Appreciation standard (SHA) ครั้งที่ 1 ที่จัดขึ้นในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องอโนดาด 1 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางดวงสมร บุญผดุง ที่ปรึกษาคณะทำงาน และ รศ.นพ.ชเนนท์ วนาภิรักษ์ ประธานคณะทำงาน เข้าร่วมการประชุมด้วย โดยการประชุมครั้งนี้มีการพิจารณาแผนการดำเนินงานในการขับเคลื่อน มิติจิตวิญญาณ การพัฒนาระบบการทำงานในสถานพยาบาลด้วยมิติจิตวิญญาณ และหลักสูตร SHA Program ปี 2566 รวมทั้งการเสนอร่าง เนื้อหาในการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 23 ใน session theme SHA โดยมติที่สำคัญ ได้เสนอร่างแนวทางการขับเคลื่อนในการบูรณาการ SHA ในหลักสูตรเกี่ยวกับมาตรฐาน HA การพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจ และวิทยากร รวมทั้งการขยายแนวคิด SHA ให้เกิดการแพร่หลายต่อไปในอนาคต