ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ.ร่วมกับ สช.และ สวรส. ร่วมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

Author : anurak Date : 23 Dec 2022
View : 291 Tags :

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565) แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) พร้อมด้วย นายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และ นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่จัดขึ้นในบริเวณ ชั้น 1 อาคารสุขภาพภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข


ในการนี้ แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ถวายแจกันดอกไม้ จากนั้นคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของทั้ง 3 หน่วยงานได้ร่วมกัน ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์ และร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว