ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ.ร่วมกับ TMI จัดการประชุมสัมมนาชี้แจงโครงการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลรัฐ

Author : anurak Date : 27 Dec 2022
View : 438 Tags :

       แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล และรศ.ดร.นพ.วรรษา เปาอินทร์ นายกสมาคมเวชสารสนเทศไทย เปิดการประชุมสัมมนาชี้แจงโครงการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลรัฐ ที่จัดขึ้น ในวันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมร่มไม้สายธาร
      โดยการประชุมสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อชี้แจงโครงการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลรัฐ ตลอดจนชี้แจงแนวทางการพัฒนามาตรฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพระบบ และแนะนำแนวทางการเตรียมตัวของสถานพยาบาลในโครงการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลรัฐ โดยมีโรงพยาบาลนำร่อง เข้าร่วมการสัมมนาจำนวน 16 แห่ง