ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์

สรพ. ประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ขั้น1 และขั้นที่ 2 (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2565

Author : anurak Date : 27 Dec 2022
View : 688 Tags :

ตามที่ผู้อำนวยการสถาบันได้พิจารณาและอนุมัติให้การรับรองระดับขั้นการพัฒนา ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 จากรายงานการเยี่ยมประเมินความสำเร็จ แก่สถานพยาบาลที่ผ่านตามมาตรฐาน HA วันที่ 23 ธันวาคม 2565 สถาบัน จึงขอประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองระดับขั้นการพัฒนาขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 โดยมีระยะเวลา 1 ปี รายละเอียด ดังนี้

1) สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ขั้นที่ 1 โดยมีระยะเวลา 1 ปีจำนวน 1 แห่ง ดังนี้

   โรงพยาบาลแพร่คริสเตียนโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง จังหวัดแพร่

2) สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ขั้นที่ 2 โดยมีระยะเวลา 1 ปีจำนวน 1 แห่ง ดังนี้

 โรงพยาบาลน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

     โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่จุรีเวช จังหวัดร้อยเอ็ด

     โรงพยาบาลวังยาง จังหวัดนครพนม

     โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ จังหวัดนครสวรรค์

     โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กเจษฎา จังหวัดสมุทรสาคร

     โรงพยาบาลวังวิเศษ จังหวัดตรัง

     โรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวาง จังหวัดนครพนม


เอกสารแนบ
  1. ประกาศขั้นที่1 และขั้นที่2 ฉบับที่ 11.pdf
    View